Skip to content

Methodology for IoT SecuriTy

Metodologie pentru Evaluarea Securității IoT

ATLAS – Cyber Security Hub

Proiectul “Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)” își propune îmbunătățirea performanțelor de cercetare și de colaborare în domeniul securității cibernetice. Existența programelor de master și doctorat dedicate securității cibernetice în universitățile partenere, reprezintă baza pentru colaborare în vederea consolidării competențelor științifice și tehnologice, și creează premizele dezvoltării de parteneriate cu mediul guvernamental și privat.

Proiectul propune două direcții majore de acțiune: creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan național și internațional prin cercetare fundamentală și aplicativă, și dezvoltarea instituțională prin transfer tehnologic între parteneri sau colaboratori externi. Programul comun de cercetare-dezvoltare adresează teme de mare interes pentru asigurarea securității cibernetice: securitatea aplicațiilor și sistemelor de operare, securitatea IoT și cloud.

Proiectul ATLAS este finanțat printr-un grant acordat de Ministerul Cercetării și Inovării din Romania, CCCDI – UEFISCDI, proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272, în cadrul PNCDI III.

Internet of Things

MIST

MIST este o metodologie utilizată pentru evaluarea securității mediului IoT. MIST propune o analiză și o clasificare a riscurilor, a efectelor acestora, precum și a modului în care acestea pot fi evaluate. Metodologia propune o analiză completă a domeniului IoT din mai multe puncte de vedere: al utilizatorilor finali, al mediilor folosite pentru comunicație, al datelor colectate și al serviciilor aflate în Cloud.

Caracteristici